Logo Folwarku Minikowo 62.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna kwadratowa, powiększona.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna kwadratowa, powiększona.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna kwadratowa, powiększona.