Loga Final Brochure Outside 300x300 Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Użytkownicy,

zachowanie prywatności Waszych danych osobowych jest dla nas bardzo ważne i dlatego prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Administratorem Waszych danych osobowych jest firma GSB GROUP Sp. z o.o. z siedzibą: 81-365 Gdynia, ul. Stefana Batorego 23/7, NIP: 5862353532, KRS 0000828078 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Daniela Trzeszana

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wasze dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej
 2. komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej e-mail
 3. komunikowania się przez telefon/sms
 4. administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych
 5. komunikowania się z Wami poprzez platformy społecznościowe
 6. przekazywania treści marketingowych
 7. przyjmowania i rejestrowania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym Hotres
 8. rozliczania rezerwacji na podstawie faktur wystawianych osobom fizycznym
 9. realizowania rezerwacji w naszych obiektach noclegowych oraz świadczenia wszystkich pozostałych usług związanych z pobytem w naszym obiektach
 10. przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji naszej usługi
 11. archiwizacji w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego .

Pamiętajcie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do komunikacji z Wami oraz realizacji usługi.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Powierzone Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do dokonania i realizacji rezerwacji noclegu w naszych obiektach oraz korzystania
z pozostałych świadczonych przez nas usług.

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres:

 1. przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  w zakresie wystawiania i przechowywania faktur, przy czym dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres obowiązujący Administratora w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku platform społecznościowych Wasze dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujecie się na polubienie strony, wybranie opcji Obserwuj lub w inny sposób zostawicie swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza.

Dane te będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Was sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem.

Jednocześnie informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Szanując Waszą prywatność, powierzone nam dane będą przekazywane innym współpracującym z nami podmiotom tylko wtedy gdy będzie to niezbędne do realizacji celów wymienionych na początku niniejszej polityki, np. firmie hostingowej/informatycznej, firmie świadczącej usługi chmurowe oraz innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

WASZE PRAWA

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważacie, że Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Wam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika
w ramach strony: kod Google Analytics – w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę,

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co
z kolei umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Możecie dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Tweeter itp.