Wjazd do Folwarku.

Widok zewnętrzny od strony wjazdu, na budynek Folwarku Minikowo 62.

Widok zewnętrzny od strony wjazdu, na budynek Folwarku Minikowo 62.

Widok zewnętrzny od strony wjazdu, na budynek Folwarku Minikowo 62.