Logo Folwarku Minikowo.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna prostokątna, wydłużona.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna prostokątna, wydłużona.

Logo Folwarku Minikowo, wersja jasna prostokątna, wydłużona.