Wnętrze pokoju numer 2 w Folwarku Minikowo.

Szerokie ujęcie wnętrza pokoju numer 2 w Folwarku Minikowo 62.

Szerokie ujęcie wnętrza pokoju numer 2 w Folwarku Minikowo 62.

Szerokie ujęcie wnętrza pokoju numer 2 w Folwarku Minikowo 62.