Budynek Główny Folwarku.

Widok zewnętrzny na budynek Folwarku Minikowo 62.

Widok z zewnętrz na budynek Folwarku Minikowo 62.

Widok z zewnętrz na budynek Folwarku Minikowo 62.