Lusia z Folwarku Minikowo

Lusia 2, Piesek zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.

Lusia, czyli piesek odnaleziony nieopodal Folwarku Minikowo 62.

Lusia, czyli piesek odnaleziony nieopodal Folwarku Minikowo 62.