Znak nieopodal Folwarku.

Znak ścieżek rowerowych obecny w okolicy Folwarku Minikowo 62.

Znak pokazujący ścieżki rowerowe obecne w okolicy Folwarku Minikowo 62.

Znak pokazujący ścieżki rowerowe obecne w okolicy Folwarku Minikowo 62.