Lusia z Folwarku Minikowo

Lusia, Pies zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.

Lusia, Pies znaleziony w okolicy oraz obecnie zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.

Lusia, Pies znaleziony w okolicy oraz obecnie zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.